Công nghệ

Tăng cường chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã trở thành một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

technology 800x450
Mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tại phiên thảo luận của Đại hội XIII vào ngày 28/1/2021 mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho rằng, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo đó, để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để phát triển đất nước nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, sớm đạt ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, ngành khoa học và công nghệ trong thời gian sắp tới sẽ tập trung làm tốt 6 nhóm công việc, bao gồm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo; tập trung hoàn thiện, xây dựng thể chế vượt trội; chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điển hình, phát triển khoa học xã hội và nhân văn; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước; tiếp tục đầu tư để phát triển, hiện đại hoá hạ tầng và tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã đề cập đến việc thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số…Cùngvới đó, tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng.

Song song với đó, chủ động, tích cực phối hợp để phát huy vai trò quan trọng của các ngành, các cấp, các địa phương trong việc thúc đẩy ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội ở các ngành các cấp, các địa phương.

Theo báo  :https://bantinplus.vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button